Psg. de la Bonanova, 9, 1r 1a - 08022 BARCELONA
+34 93 517 48 44

Taxació de propietats comercials per a fins hipotecaris: Consideracions clau

La taxació de propietats comercials per a fins hipotecaris és un procés fonamental en la compra o refinançament de béns arrels comercials. A Ari Inversions us mostrem algunes consideracions clau en aquest procés.

Contractar un taxador professional

La taxació de propietats comercials l’ha de fer un taxador professional amb experiència i llicència. Aquest expert avaluarà la propietat de manera imparcial i objectiva.

Mètodes de valoració

Els taxadors utilitzen diversos mètodes per valorar una propietat comercial, que poden incloure l’enfocament de comparació de vendes, l’enfocament d’ingressos i l’enfocament de cost. El mètode utilitzat dependrà del tipus de propietat i del mercat.

Comparació de vendes

Aquest mètode implica comparar la propietat en qüestió amb propietats similars que s’han venut recentment a la mateixa àrea, cosa que ajuda a establir un valor de mercat basat en transaccions comparables.

Enfocament d’ingressos

En propietats comercials que generen ingressos, com ara edificis d’oficines o apartaments, s’avalua el valor segons els ingressos que genera. Això implica considerar els lloguers, despeses operatives i taxes de capitalització.

Enfocament de cost

Aquest enfocament es fa servir més comunament en propietats noves o que s’estan construint. Es calcula el cost de reemplaçament de la propietat i s’ajusta per la depreciació.

Revisió del mercat

Els taxadors també han de considerar les condicions actuals del mercat, l’oferta i la demanda i les tendències econòmiques que puguin afectar el valor de la propietat.

Ús d’informes comparables

Sovint s’utilitzen informes de taxació anteriors i comparables per donar suport a la valoració. Aquests informes proporcionen evidència de mercat que dóna suport al valor assignat.

Normatives i regulacions

Els taxadors han de complir les normatives i regulacions locals i nacionals que regeixen la taxació de propietats comercials. Això garanteix la precisió i la integritat del procés.

Objectivitat

Aquests professionals han de mantenir l’objectivitat i la imparcialitat en la seva avaluació, evitant qualsevol conflicte d’interessos que pugui influir en la seva valoració.

Informe de taxació

Un cop completada la taxació, el taxador proporcionarà un informe detallat que inclou el valor estimat de la propietat, els mètodes utilitzats, els factors considerats i qualsevol altra informació rellevant.

La taxació de propietats comercials és essencial per als prestadors hipotecaris, ja que determina el valor de la propietat que recolza el préstec. També és important per als compradors i propietaris comercials, ja que afecta directament la capacitat de finançament i la inversió en immobles comercials. Per tant, comptar amb un taxador professional i comprendre el procés de taxació és fonamental en transaccions hipotecàries comercials.

Leave a comment