Psg. de la Bonanova, 9, 1r 1a - 08022 BARCELONA
+34 93 517 48 44

Diferències entre valor de mercat i valor hipotecari

El valor de mercat i el valor hipotecari són dos conceptes clau al món immobiliari que s’utilitzen en diferents contextos i per a diferents propòsits. A Ari Inversions us expliquem les diferències principals entre aquests dos conceptes.

Valor de mercat

● Definició: el valor de mercat és el preu estimat al qual una propietat podria vendre’s al mercat obert entre un comprador i un venedor disposats, quan ambdues parts tenen informació completa i estan actuant sense pressions externes.

● Propòsit: es fa servir principalment per determinar el preu just d’una propietat en una transacció de compra o venda. És el que un comprador estaria disposat a pagar i allò que un venedor estaria disposat a acceptar en un mercat competitiu.

● Avaluació: la taxació del valor de mercat es realitza mitjançant una anàlisi comparativa de vendes de propietats similars a la mateixa àrea geogràfica. També es tenen en compte factors com la ubicació, la mida, les característiques i les condicions de la propietat.

● Fluctuació: el valor de mercat pot canviar amb el temps a causa de les condicions canviants del mercat, l’oferta i la demanda, així com a factors econòmics i socials.

Valor Hipotecari

● Definició: el valor hipotecari, també conegut com a valor de taxació o valor de préstec, és el valor estimat d’una propietat segons l’opinió d’un taxador professional. Aquest valor es fa servir específicament per determinar la quantitat màxima que un prestador estaria disposat a prestar per finançar la compra de la propietat.

● Propòsit: s’utilitza principalment en el procés de sol·licitud d’un préstec hipotecari. Els prestadors l’utilitzen per determinar quant estan disposats a prestar el comprador basant-se en el valor de la propietat com a garantia.

● Avaluació: la taxació del valor hipotecari és realitzada per un taxador independent i certificat. Aquest procés involucra una inspecció detallada de la propietat, l’anàlisi de vendes comparables i el compliment de normatives i regulacions específiques.

● Conservadorisme: els taxadors hipotecaris tendeixen a ser més conservadors en la valoració que en el valor de mercat. Això és perquè els prestadors busquen minimitzar el risc de préstec i protegir la seva inversió.

● Impacte en el finançament: el valor hipotecari pot influir directament en l’aprovació d’un préstec hipotecari i les condicions del mateix. Si el valor taxat és significativament menor que el preu de compra acordat, el comprador podria necessitar aportar més capital propi o renegociar els termes del contracte.

Encara que tant el valor de mercat com el valor hipotecari són importants a nivell immobiliari, s’utilitzen per a propòsits diferents. El valor de mercat reflecteix el preu just en un mercat obert, mentre que el valor hipotecari s’enfoca en la quantitat que un prestador està disposat a prestar basant-se en la propietat com a garantia. Ambdós valors tenen un paper crític en el procés de compra d’una propietat i en l’obtenció de finançament hipotecari.

Leave a comment