Psg. de la Bonanova, 9, 1r 1a - 08022 BARCELONA
+34 93 517 48 44

SOCIMI: Com funcionen i quins són els seus avantatges

Les Societats Anònimes Cotitzades d’Inversió al Mercat Immobiliari (SOCIMI) són instruments financers especialitzats que han revolucionat la manera com els inversors participen en el sector immobiliari.

En primer lloc, com funcionen les SOCIMI? Aquestes entitats, regulades a Espanya des del 2009, estan dissenyades per facilitar la inversió al mercat immobiliari d’una manera més accessible i eficient. Les SOCIMI han de destinar almenys el 80% dels seus actius a l’adquisició i l’arrendament de béns immobles, cosa que garanteix una vinculació directa amb el mercat immobiliari.

Un dels avantatges principals d’invertir a través d’una SOCIMI és la liquiditat. En cotitzar a la borsa, els inversors poden comprar i vendre accions de SOCIMIs de manera ràpida i senzilla, en comparació amb la transacció de propietats físiques. Cosa que facilita la diversificació de la cartera i brinda flexibilitat als inversors.

A més, les SOCIMI gaudeixen de beneficis fiscals significatius. Estan exemptes d’impostos sobre beneficis i plusvàlues, sempre que compleixin certs requisits, com ara distribuir almenys el 80% dels seus beneficis entre els accionistes. Aquesta exempció fiscal fomenta la inversió i millora el rendiment per als inversors.

Un altre aspecte que cal destacar és la professionalització en la gestió d’actius immobiliaris, que redueix la càrrega administrativa per als accionistes individuals. Les SOCIMI solen estar administrades per equips especialitzats que optimitzen el rendiment de la cartera, maximitzant així els beneficis per als inversors.

Les SOCIMI ofereixen una forma innovadora i eficient d’invertir al mercat immobiliari. La combinació de liquiditat, beneficis fiscals i gestió professionalitzada les converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen participar en el sector immobiliari sense els desafiaments associats a la propietat directa.

A Ari Inversions brindem als nostres clients les millors oportunitats d’inversió i les SOCIMI són una eina valuosa en aquest viatge.

Leave a comment