Psg. de la Bonanova, 9, 1r 1a - 08022 BARCELONA
+34 93 517 48 44

CONTACTE

Informació de Contacte
adreça
Psg.de la Bonanova, 9, 1r 1a
08022 BARCELONA
Telèfon
·
+34 93 517 48 44
bb
API
·
núm. A10111
INVERSIÓ
David-Ari Solé

Mòbil: +34 629 53 94 04
E-mail: dsole@ariinversions.com

Enric Trilla

Mòbil: +34 635 17 29 63
E-mail: etrilla@ariinversions.com

AGÈNCIA
Christian Sitjà

Mòbil: +34 605 723 95 49
E-mail: csitja@ariinversions.com

Xavier Solé

Mòbil: +34 636 42 43 54
E-mail: xavi@ariinversions.com

 

ADMINISTRACIÓ
Sílvia Rigueiro

Mòbil: +34 634 40 97 17
E-mail: srigueiro@ariinversions.com