Psg. de la Bonanova, 9, 1r 1a - 08022 BARCELONA
+34 93 517 48 44

On actuem

INVERSIÓ

Des del punt de vista d’Inversió, treballem sobretot els mercats de Barcelona i Madrid ja que hi resideix l’interès principal dels nostres clients. No obstant això, a petició seva podem ampliar puntualment el nostre radi d’acció.

AGÈNCIA

Des del punt de vista d’agència entenem que hem de centrar a Barcelona i els seus voltants, és a dir ubicacions pròximes a les nostres oficines, on la flexibilitat per realitzar les visites necessàries ha de ser més gran.

A ARI Inversions entenem que l’agilitat en poder realitzar les visites és primordial, tant per als potencials clients interessats, com per als propietaris dels locals, que esperen resultats en l’espai de temps més curt possible.

Puntualment podem treballar immobles ubicats en poblacions properes, però sempre que puguem oferir un servei amb les garanties d’eficiència necessàries.